Hekimanne Babystar Gizlilik Politikası

GİZLİLİK, KULLANIM VE TELİF HAKLARI

Uz. Dr. Görkem ASTARCIOĞLU ve ekibi (“biz” ve “bizim” olarak anılacaktır) , BABYSTAR isimli Apple’ın iOS işletim sistemlerinde ve android sistemlerde çalışan ve Apple App Store ve Google Play sanal mağazalarından ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen yazılımı işletmektedir.Uygulamanın bu alanındaki bilgilendirme sayfası ise Hizmetimizin kullanılması ile bağlantılı Kişisel Bilgilerinizin ve bizimle paylaştığınız ölçüde fikri ürünlerinizin toplanması, kullanılması ve üçüncü kişilere açıklanması ile ilgili politikalarımız hakkında bilgiler içermektedir.İşbu Gizlilik Politikasında açıklananlar dışında herhangi bir bilginizi ya da fikri ürününüzü hiç kimse ile paylaşmayacağız.Kişisel Bilgilerinizi ve fikri ürünlerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanmaktayız. Siz de Hizmeti kullanarak, bu politikaya uygun şekilde bilgilerinizin ve fikri ürünlerinizin toplanacağını ve kullanılacağını kabul etmektesiniz. İşbu Gizlilik Politikasında aksi tanımlanmadıkça, işbu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler bu adresten ulaşabileceğiniz Hüküm ve Şartlarımızdaki anlamlarının aynılarını ifade ederler.  

BABYSTAR, kişilerin kendisine ait tüm sağlık bilgilerini tek bir programda depolama ve doktorlarıyla bu bilgilerini anlık paylaşma imkânı sağlayan bir internet sitesidir. BABYSTAR’ın amacı, vatandaşların  kişisel sağlık verilerini kendi adlarına depolayabilmeleri, vatandaşlar tarafından yetkilendirilmiş hekimlerin kişisel sağlık verilerine etkin ve verimli bir şekilde erişim sağlamasıdır. Aynı zamanda program; kendine ait sosyal medya sayfasında, aynı programı kullanan kişilerin fotoğraflarını ve verilerini birbirleriyle paylaşma imkanı tanımaktadır. Bebek- Çocuk Sağlığına ilişkin bilgilendirici yazılar ve tavsiyeler içermektedir. Bu yazılar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Görkem ASTARCIOĞLU tarafından hazırlanmış olup, yalnızca bilgilendirme maksadı taşımaktadır. Herhangi bir hastalığa tanı koymak ve tedavisini planlamak amacıyla kullanılamaz. Bu ancak bebeğinizi-çocuğunuzu muayene eden doktor tarafından gerçekleştirilebilir. Program içerisindeki önerilerin uygulanıp uygulanmayacağı kullanıcının sorumluluğunda olduğu gibi, tavsiyelerin uygulanması ya da uygulanmaması sonucunda oluşabilecek aksaklıklar da yine kullanıcıya aittir.

BABYSTAR üzerinden kişiler tarafından yapılan işlemlerin ve bu işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından temel olarak görülen kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Görkem ASTARCIOĞLU, BABYSTAR sisteminin ve görsel altyapısının güvenilir bir şekilde kişilere sunulmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerini yerine getirmiştir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Hizmetlerimizden faydalanırken sizinle iletişime geçmek veya sizi teşhis etmek için kullanılabilecek bazı kişisel teşhis edilebilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel teşhis edilebilir bilgiler, bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla adınızı, soyadınız, e-posta adresinizi içerebilir (“Kişisel Bilgi”).

Kişilerin BABYSTAR’daki sağlık bilgilerini sadece kişilerin onayını alan hekimler ve/veya kişiler görebilir.

Kütük Veri

Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri topluyoruz (“Kütük Veri”). İşbu Kütük Veri mobil cihazınızın İnternet Protokol’ü (“IP”), tarayıcı tipi, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinize ait saat ve tarih bilgileri, bu sayfalarda geçirdiğiniz zaman gibi bilgileri ve diğer istatistikleri içerebilir. Bunun yanında, Hizmetlerimizin işlerliğini artırmak için Google Analytics gibi bu tip bilgileri toplayan, izleyen ve analiz eden üçüncü şahıs hizmetlerini de kullanabiliriz. Önemle belirtmeliyiz ki söz konusu üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıların bu tip bilgileri nasıl kullandıklarını ve koruduklarını açıklayan kendilerine ait gizlilik politikaları bulunmaktadır; üçüncü kişilerin sizlere ait kişiler bilgiler ile hangi isim altında olursa olsun fikri mülkiyet haklarınızı nasıl korudukları ya da tam olarak koruyup korumadıkları size ait taahhüdümüzün dışında kalmaktadır. Bir başka ifadeyle üçüncü kişilerin herhangi bir hakkınızı ihlal etmeleri halinde doğacak zararlardan sorumlu olmayacağımızı bilgilerinize sunmaktayız.

Çerezler

Çerezler anonim tanımlayıcı içerebilen az sayıda veriden oluşan dosyalardır. Çerezler bir web sayfasından tarayıcınıza gönderilir ve mobil cihazınızın sabit diskinde tutulur. Biz “çerezleri” bilgi toplamak için kullanıyoruz. Tarayıcınıza bütün çerezleri reddetme veya bir çerez gönderilirken sizi haberdar etme talimatı verebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmemeniz halinde Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Hizmet Sağlayıcılar

Hizmetimizi sizlere sağlamak ve kolaylaştırmak için üçüncü şahıs şirketler ile işbirliği yapabilir ve/veya şahısları istihdam edebiliriz; Hizmeti adımıza sağlamaları, Hizmet ile bağlantılı hizmetleri ifa etmeleri veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemiz için destek sağlamaları kolaylaştırma kapsamındadır. İşbu üçüncü şahısların Kişisel Bilgilerinize erişimleri yalnızca söz konusu işlemleri adımıza gerçekleştirmeleri kapsamında bulunmaktadır ve söz konusu şahısların bilgileri açıklamama veya herhangi başka bir amaç için kullanmama yükümlülükleri vardır.

İletişim

Kişisel Bilgilerinizi size bültenler, pazarlama veya tanıtım malzemeleri ile ve sizinle ilgili olabilecek başkaca bilgiler kapsamında iletişime geçmek için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını veya size gönderdiğimiz herhangi bir e-postadaki talimatları takip ederek gönderdiğimiz iletişimlerin herhangi veya her birini almaktan vazgeçebilirsiniz.

Ticari İşlem

BABYSTAR markası birleşmede, devralmada veya bir varlık satışında bulunması halinde Kişisel Bilgileriniz devredilebilir. Kişisel Bilgileriniz devredilmeden ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce size bildirimde bulunacağız. BABYSTAR markasının; birleşme, devralma, hisse devri gibi yollar ile herhangi bir yapılandırma içine girmesi ya da herhangi bir şekilde pay sahiplerinin veya iştiraklerinin değişmesi durumunda kişisel bilgilerinizin ve fikri ürünlerinizin yeni pay sahipleri ve iştirakler ile paylaşılmak durumunda kalınacağını belirtmek isteriz. Burada bahsettiğimiz şekilde bir işlemin gerçekleşmesi öncesinde, size, bizimle paylaştığınız e-posta adresi aracılığıyla bildirimde bulunacağız. Aynı bildirimi gizlilik politikamızın değişmesi halinde de yapacağız.

Güvenlik

Kişisel Bilgilerin ve Fikri ürünlerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak lütfen Internet üzerinden yapılan hiçbir gönderim yöntemi veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını hatırlayınız. Kişisel Bilgilerinizi koruyabilmek için ticari olarak kabul görmüş yöntemleri kullanmak için çaba gösterirken, söz konusu bilgilerin mutlak surette güvenliklerini garanti edemeyiz. Özellikle fikri ürünleriniz ile ilgili tavsiyemiz bizimle paylaştığınız hatta bizimle ilgili olsun olmasın herhangi bir dijital ortama aktardığınız her tür fikri ürününüzü hukuki koruma altına almak için tescil ettirmenizdir.

Sorumluluk Sınırları

BABYSTAR’ın kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, bilgisayar sistemlerine zarar vermeye yönelik herhangi bir yazılım (virüs), kusur; yönetimsel, konuşlandırmadan kaynaklı gecikmelerden ve/veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan Görkem ASTARCIOĞLU ve/veya çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasın sorumlu tutulamazlar.

BABYSTAR’da sunulan hizmet ve uygulamalar Görkem ASTARCIOĞLU tarafından sağlanmaktadır. Ancak burada verilen bilgilerin yeterlilikleri, doğrulukları, eksiksiz oldukları BABYSTAR’a veri girişi yapan  kişilerin kendi sorumluluğundadır. Bu hizmetlerdeki hatalar ve eksiklikler ya da gecikmeler ve aksaklıklardan ötürü Görkem ASTARCIOĞLU’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Görkem ASTARCIOĞLU BABYSTAR’da yayınlanan hizmetler ve bu hizmetleri oluşturan uygulamalar, web servisler, sayfalar, bilgiler, görsel ve yazınsal içerikler üzerinden değişiklik yapma ve teknik sorunlardan ötürü, hizmetleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Telif Hakları

BABYSTAR’ın tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları Görkem ASTARCIOĞLU’na aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, BABYSTAR’da kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaların ya da tamamının Görkem ASTARCIOĞLU’ndan yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Üçüncü şahıs ve/veya firmalara ait materyaller dışında kalan, Görkem ASTRACIOĞLU’na rekabet avantajı sağlayan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Görkem ASTARCIOĞLU’na aittir. Yapılacak alıntılara Görkem ASTARCIOĞLU’nun kaynak gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz tarafımızca işletilmeyen başka sitelere yönlendirme yapan bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü şahıs bağlantısına tıklamanız halinde, söz konusu üçüncü şahsın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle öneririz. Herhangi bir üçüncü şahıs sitesi veya hizmetindeki içerik, gizlilik politikası veya uygulamaları üzerinde bir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu kapsamda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üçüncü kişilerin sizlere ait kişiler bilgiler ile hangi isim altında olursa olsun fikri mülkiyet haklarınızı nasıl korudukları ya da tam olarak koruyup korumadıkları size ait taahhüdümüzün dışında kalmaktadır. Bir başka ifadeyle üçüncü kişilerin herhangi bir hakkınızı ihlal etmeleri halinde doğacak zararlardan sorumlu olmayacağımızı bilgilerinize sunmaktayız.

Çocukların Kişisel Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaş altı kişilerin kullanımına yönelik değildir. Ancak bebeğinizin ve çocuğunuzun sağlıklı gelişimini takip edebilmek ve doktorunuzla paylaşmak maksadıyla kendi girmiş olduğunuz verileri toplamaktayız.

Gizlilik Sözleşmesinde Değişiklik

Zaman zaman Gizlilik Politikamızı güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Sözleşmesini yayınlayarak sizi herhangi bir değişiklik hakkında bilgilendireceğiz. Bu Gizlilik Politikasını herhangi bir değişikliği izleyebilmek için dönemsel olarak gözden geçirmenizi öneririz. İşbu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıkları andan itibaren geçerlidir.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen info@babystar.co adresinden bizimle irtibata geçin.

  ADRES

  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, A8 Binası, Ofis No:1/45/21 Urla/İzmir

  TELEFON

  0850 242 0 781

  EMAIL

  info@hekimanne.com.tr